Yhdessä on mukavaa

Seela Sellan teatteritarinoiden kuuntelijoita 25.10.2013

Yhdessäoloa ja mahdollisuuksia osallistua

Jäsenillemme haluamme tarjota aktiivista toimintaa ja yhdessäoloa sekä mahdollisuuksia osallistua mielenkiintoisiin kulttuuritapahtumiin ja erilaisiin virikkeitä antaviin tilaisuuksiin.

Perjantaisin parittomina viikkoina kokoonnumme Tapiolan palvelukeskuksessa, Itätuulenkuja 4. klo 14 kuuntelemaan vierailijaluentoja eri elämänalueilta, keskustelemaan ystävien kanssa ja nauttimaan päiväkahvit.

Parillisten viikkojen ohjelmaan kuuluvat teatterissa käynnit, taidenäyttelyt, konsertit, retket eri aihepiireihin liittyen (kuljetuksineen). Ulkomaan matkakin pyritään tekemään vuosittain.

Yhdistyksemme muisti- ja kirjallisuuskerho toimivat vuoroviikoin, seniorijumppa ja Pilates viikottain.

Käy katsomassa tapahtumasivuja. Jäsenkirje lähetetään kaksi kertaa vuodessa.

Rohkeasti mukaan

Tule rohkeasti mukaan tapahtumiin ja sitä kautta saamaan uusia ystäviä, iloa, virkistystä ja virikkeitä. Tuo myös uusia ehdotuksia mukanasi, otamme ne mielihyvin vastaan. Tässä uusien, tuoreiden eläkeläisten panos on erittäin tärkeä.

Ota ystäväsikin mukaan. Ole elämässä kiinni.

Lisää tietoa jäsenyydestä.

Tapiolan kansalliset seniorit ry on rekisteröity, puolueisiin kuulumaton yhdistys.

Se on Kansallisen senioriliiton ja Uudenmaan Kansallisen Senioripiiri ry:n jäsen.

Yhdistyksemme, jota kutsumme nimellä TAKSE, on toiminut aktiivisesti yli 45 vuoden ajan Tapiolassa. Yhdistys on Espoon vanhin ja jäsenmäärältään suurin senioriyhdistys. Se on myös Senioriliton vanhimpia jäsenyhdistyksiä. Jäseniä on tällä hetkellä (15.8.2017) 405. Kannustamme jäseniämme pysymään ajan hengessä mukana.